Cách phát âm nguyên âm /A:/

Cách phát âm nguyên âm /A:/

Trong bảng hệ thống nguyên âm trong tiếng Anh thì chúng ta cần lưu ý 20 nguyên âm chính. Trong bài viết này chúng tôi giới thiệu với các bạn cách phát âm nguyên âm /A:/

Nguyên âm /ɑ:/ dài khi phát âm các bạn nên chú ý khẩu hình miệng của mình lưỡi đưa xuống thấp và đưa về phía sau, miệng mở không rộng quá cũng không hẹp quá. ( Các bạn có thể tham khảo hình dưới đây)

Một số trường hợp “a” được phát âm là /ɑ:/ sau:

bar =>  /bɑː/ : quán rượu

father =>  /fɑːðə/ : cha, bố

start => /stɑːt/ : bắt đầu

hard =>  /hɑːd/ : khó khăn, vất vả

carp =>  /kɑːp/ : bắt bẻ

Ngoài ra còn có 2 âm “ua” và “au” cũng được phát âm là /ɑ:/

guard => /gɑːd/ :bảo vệ

heart => /hɑːt/ :trái tim

hearken => /’hɑːkən/: lắng nghe (dùng trong văn chương)

laugh =>  /lɑːf/:cười

draught => /drɑːft/: sự lôi kéo

aunt => /ɑːnt/: cô, dì, thím

laurel => /ˈlɔːrəl/: cây nguyệt quế

Âm /ɑ:/ còn có dạng chính tả là “o” trong tiếng Anh Mỹ

hot => /hɑːt/: nóng

got =>(thì quá khứ của get) /ɡɑːt/: nhận được

stop => /stɑːp/: dừng lại

modern => /ˈmɑːdərn/: hiện đại

Những ví dụ về âm /ɑ:/ để các bạn luyện phát âm:

bar => /bɑː/ quán rượu, quán bar

guard => /gɑːd/ bảo vệ

heart => /hɑːt/ trái tim

father => /ˈfɑːðə/ bố

carp => /kɑːp/ bắt bẻ, chê bai

cart => /kɑːt/ xe bò, xe ngựa

barn => /bɑːn/ ngôi nhà đơn sơ

March => /mɑːtʃ/ tháng ba

marvelous => /ˈmɑːvələs/ kỳ diệu

smart => /smɑːt/ thông thái

hearken => /’hɑːkən/ lắng nghe (dùng trong văn chương)

laugh => /lɑːf/ cười

Một số câu hoàn chỉnh để bạn luyện phát âm:

It’s a farm cart =>/ɪts ə fɑːrm kɑːrt/

I park the car =>/aɪ pɑːrk ðə kɑːr/

Are the stars from Mars? =>/ɑːr ðə stɑːrz frəm mɑːrz/

He carved a large heart in the bark =>/hi cɑːrvd ə lɑːrdʒ hɑːrt ɪn ðə bɑːrk/

The hard part is to start the car =>/ðə hɑːrd pɑːrt ɪz tə stɑːrt ðə cɑːr/

Các lỗi cơ bản thường gặp trong phát âm âm /ɑ:/

-Phát âm /ɑ:/ giống chữ cái “a” trong tiếng Việt: Muốn khắc phục lỗi này các bạn chỉ cần hạ thấp lưỡi của mình xuống khi phát âm là có thể phát âm tốt được âm này.

-Phát âm dựa quá nhiều vào âm tiếng Anh: các bạn hãy tra từ điển khi gặp một từ mới, đừng dựa vào chính tả để phát âm, các bạn có thể phá âm sai ngay đấy.

-Phát âm /ɑ:/ quá ngắn: hãy hạ thấp phần sau của lưỡi, mở miệng rộng hơn một chút và kéo dài âm ra. Như thế các bạn mới có thể phát âm chính xác được âm này.

Đối với việc học phát âm các bạn có thể tham khảo thêm trên những video của người nước ngoài hướng dẫn để phát âm theo. Phát âm đúng rất quan trọng trong học tiếng anh. Các bạn phát âm đúng thì các bạn sẽ nghe được và giao tiếp tốt.

Chúc các bạn phát âm tốt!

Categories: Bí Quyết Tiếng Anh, Ngữ Pháp Tiếng Anh, Phát Âm Tiếng Anh, Tài Liệu Tiếng Anh, Tiếng Anh Giao Tiếp, Từ Vựng Tiếng Anh, Uncategorized,
Tags:
Học tiếng Anh qua bài hát như thế nào?
Những yếu tố quyết định kỹ năng nghe tiếng anh
Tác giả

Bình luận

Leave a Message

TiengAnhOnline247