Cách phát âm phụ âm M trong tiếng Anh

Rate this post

Học phát âm tiếng Anh vô cùng quan trọng với người học tiếng Anh. Khi phát âm tiếng Anh đúng và chuẩn các bạn sẽ học nghe tiếng Anh tốt hơn, nói tiếng Anh tốt hơn và giao tiếp tiếng Anh tự tin hơn. Phát âm tiếng Anh là một trong những nội dung học đầu tiên và vô cùng quan trọng với người học. Để giúp các bạn học tiếng Anh tốt hơn chúng tôi gửi tới các bạn cách phát âm phụ âm M trong tiếng Anh. Những nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh các bạn cần nắm vững để có thể học tốt nhất.

Cách phát âm phụ âm M trong tiếng Anh

-Ký hiệu quốc tế: /m/

-Cách phát âm: vòm ngạc mềm hạ xuống thấp hơn, hai môi ngậm chặt lại, luồng hơi đi ra bên mũi. Đây là phụ âm kêu, âm môi và âm mũi

Cách phát âm phụ âm M trong tiếng Anh

Ví dụ:

-sum  /sʌm/: tổng

-game /geɪm/: trò chơi

-more /mɔː(r)/: hơn, nhiều hơn

-hammer /ˈhæmə(r)/: búa

-bump /bʌmp/: sự va mạnh

-camp /kæmp/: cắm trại

-lymph /lɪmf/: bạch huyết

-empty /ˈempti/: trống rỗng

-temptation /tempˈteɪʃən/: sự cám dỗ

-come /kʌm/: đến, tới

-term /tɜːm/: hạn, giới hạn

-time /taɪm/: thời gian

-tomorrow /təˈmɒrəʊ/: ngày mai

-summer /ˈsʌmə(r)/: mùa hè

-family /ˈfæməli/: gia đình

-maybe /ˈmeɪbi/: có thể, có lẽ

-home /həʊm/: nhà gia đình

-remember /rɪˈmembə(r)/: nhớ

-crumpet /ˈkrʌmpɪt/: bánh xốp

-make /meɪk/: làm, tạo nên

Cách phát âm phụ âm M trong tiếng Anh 1

Một số câu tiếng Anh hoàn chỉnh thực hành

-My name is Emily.

/maɪ neɪm ɪz ‘eɪmɪli/

-Maybe my mother will make something.

/’meɪbi maɪ ˈmʌðər wɪl meɪk ˈsʌmθɪŋ/

-I’m coming home with them tomorrow.

/aɪm ‘kʌmɪŋ həʊm wɪð ðəm təˈmɔːrəʊ/

-My roommate’s from Maine.

/maɪ ˈruːmmeɪts frəm meɪn/

-Would you like homemade muffins?

/wʊd juː laɪk həʊmmeɪt ˈmʌfɪnz/

Để học tốt phát âm tiếng Anh phụ âm M các bạn hãy thực hành thường xuyên nhé. Học phát âm tiếng Anh nói chung đòi hỏi sự cố gắng và chăm chỉ của các bạn. Đối với tiếng Anh, sẽ không có bí quyết học nào mang đến hiệu quả nếu bạn không cố gắng và chăm chỉ. Hãy thực hành phát âm tiếng Anh thường xuyên và ôn luyện nghiêm túc để có thể học phát âm tiếng Anh tốt nhất nhé.

Học phát âm tiếng Anh hay tiếng Anh giao tiếp các bạn có thể học ngay tại English4u.com.vn nhé – đây là website học tiếng Anh online vô cùng hiệu quả với đầy đủ chương trình học phù hợp với các bạn từ tiếng Anh cơ bản đến tiếng Anh nâng cao.