Cách phát âm tiếng Anh chuẩn s es

Rate this post

Phát âm tiếng Anh là một trong những đòi hỏi quan trọng hàng đầu đối với những người học tiếng Anh. Để có thể có được kết quả tiếng Anh tốt, học nghe, nói, đọc, viết tốt thì phát âm vô cùng quan trọng. Cách phát âm tiếng Anh chuẩn s, es sau đây sẽ giúp các bạn có được những kiến thức cần thiết về phát âm tiếng Anh của mình.

Cách phát âm tiếng Anh chuẩn s es

Đối với học phát âm tiếng Anh thì những lưu ý nhỏ trong phát âm âm cuối là vô cùng quan trọng. Cách phát âm s và es chuẩn nhất các bạn cần chú ý như sau:

– Âm s được đọc là s khi tận cùng của từ là các phụ âm vô thanh /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/

Ví dụ:

Units / ‘ju:nits/

Stops / stɒps/

Topics / ‘tɒpiks

Laughes / lɑ:fs/

Breathes / bri:ðs/

– /iz/:Khi từ có tận cùng là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận cùng là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge).

Ví dụ:

Classes / klɑ:siz/

washes /wɒ∫iz/

Watches / wɒt∫iz/

Changes /t∫eindʒiz/

– /z/:Khi từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại

Ngoài âm s và es thì –ed cũng là một lưu ý đối với các bạn học phát âm tiếng Anh. Âm –ed cũng được phát âm với những nguyên tắc như sau:

– /id/ hoặc /əd/:Khi động từ có tận cùng là phụ âm /t/ hoặc /d/

Ví dụ:

Wanted / wɒntid /

Needed / ni:did /

– /t/:Khi động từ tận cùng bằng phụ âm vô thanh /p/, /f/, /k/, /s/, /∫/, /ʧ/

Ví dụ:

Stoped / stɒpt /

Laughed / lɑ:ft /

Cooked / kʊkt /

– /d/:Khi động từ tận cùng là các nguyên âm và các phụ âm còn lại

Ví dụ:

Played / pleid /

Opened / əʊpənd /

Đó là những nguyên tắc học phát âm tiếng Anh s và es cũng như –ed mà các bạn cần ghi nhớ. Hãy ghi nhớ rằng học tiếng Anh đầu tiên cần học phát âm chuẩn tiếng Anh nhé. Chúc các bạn học tiếng Anh hiệu quả!