Cách sử dụng “Have” và “Have got” trong tiếng Anh

Cách sử dụng “Have” và “Have got”

Với ngữ pháp tiếng Anh cơ bản có rất nhiều từ loại cũng như những dạng ngữ pháp mà các bạn cần phải học. Trong bài viết hôm nay chúng tôi gửi tới các bạn về cách sử dụng Have và have got trong tiếng Anh.

Hai từ này chúng ta thường xuyên sử dụng nhưng không phải bạn nào cũng có thể nắm được hết ý nghĩa cũng như cách sử dụng. Để học tốt ngữ pháp tiếng Anh thì nội dung này sẽ giúp các bạn có thêm một kiến thức ngữ pháp mới giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả hơn.

Cách sử dụng “Have” và “Have got” trong tiếng Anh

Để tìm hiểu về Have và have got trong tiếng Anh trước hết chúng ta cùng tìm hiểu về ý nghĩa của hai từ này.

 

1.Ý nghĩa của Have và Have got

Hai từ Have và have got về cơ bản đều có nghĩa là “có, làm chủ, sở hữu”…

Ví dụ:

-We have a new car. (Chúng tôi có một chiếc xe hơi)

-We have got a new car. (Chúng tôi đã có một chiếc xe hơi.)

Ở hai câu này, nhìn vào chúng ta nghĩ rằng sẽ dịch giống nhau và mang ý nghĩa giống nhau. Tuy nhiên khi nhìn và câu đầu tiền chúng ta sẽ dịch là “ Chúng tôi có một chiếc ô tô mới” , còn đối với câu thứ hai chúng ta sẽ dịch và hiểu là “ Chúng tôi đã có một chiếc xe ô tô mới”

Như vậy, trong câu nói trên đã nhắc đến hai thời điểm khác nhau của việc “có một chiếc ô tô mới”.

Hầu như các trường hợp sử dụng “Have got” thì ta đều có thể sử dụng “Have” để thay thế, nhưng trong một số trường hợp thì ta chỉ có thể sử dụng “Have” mà không thể sử dụng “Have to”.

Không được dùng “Have got” khi nói về các hành động, chỉ được dùng “Have”, ví dụ như:

I have a bath every morning.

Tôi tắm mỗi buổi sáng (ở đây have a bath có nghĩa là tắm).

Các bạn có thể tham khảo thêm một loạt những hành động sau đâu:

-Have breakfast/ lunch/ dinner/ a meal drink/ a cup of tea/ a cigarette…

-Have a swim/ a walk/ a rest/ a holiday/ a party/ a good time…

-Have a bath/ a shower/ a wash

-Have a look

-Have a baby

-Have a chat

 

2.Cách sử dụng Have và Have got

-Chỉ được sử dụng Have khi nói đến hành động

Ví dụ:

I usually have breakfast at 8 o’clock. NOT I usually have got breakfast at 8 o’clock.

– Dạng câu hỏi với have có nghĩa là sở hữu thì dùng trợ động từ, không đưa have ra phía trước

Ví dụ: Do you have a fast car? NOT Have you a fast

Have và have got được dùng cho thì hiện tại đơn. Riêng have có thể dùng cho thì quá khứ đơn hoặc thì tương lai

Ví dụ: She had a copy of that book —> quá khứ của have là had

Không có cách viết tắt cho have ở thể khẳng định, chỉ có cách viết tắt cho have got

Ví dụ: I have a red bicycle. OR I’ve got a red bicycle. NOT I’ve a red bicycle

Đối với ngữ pháp tiếng Anh về Have và Have got các bạn chỉ cần lưu ý những điểm trên đây và hoàn nhiều dạng bài tập tiếng Anh về hai từ loại này là có thể nắm vững được những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Chúc các bạn học tiếng Anh thành công!

Categories: Bí Quyết Tiếng Anh, Ngữ Pháp Tiếng Anh, Phát Âm Tiếng Anh, Tài Liệu Tiếng Anh, Tiếng Anh Giao Tiếp, Từ Vựng Tiếng Anh, Uncategorized,
Tags:
Phân biệt some time, sometime và sometimes
Cách học 3000 từ vựng tiếng Anh trong 1 tháng
Tác giả

Bình luận

Leave a Message

TiengAnhOnline247