Kiến thức cơ bản về mệnh đề quan hệ bạn nên biết

1 (20%) 1 vote

Mệnh đề quan hệ là một trong những nội dung ngữ pháp tiếng Anh mà người học tiếng Anh nhất thiết phải nắm vững. Những nội dung về mệnh đề quan hệ được sử dụng rất nhiều khi giao tiếp, khi viết và trong các kỳ thi năng lực tiếng Anh. Vì vậy, khi học tiếng Anh các bạn nhất thiết phải chú ý tới những mệnh đề quan hệ. Kiến thức cơ bản về mệnh đề quan hệ bạn nên biết với những cấu trúc tiếng Anh quan trọng trong mục ngữ pháp tiếng Anh cần thiết. Hãy cùng học những kiến thức tiếng Anh về mệnh đề quan hệ này nhé!

Kiến thức cơ bản về mệnh đề quan hệ bạn nên biết

Những kiến thức về mệnh đề quan hệ này các bạn hãy chú ý nắm vững để có được những nội dung ngữ pháp đầy đủ nhất cho quá trình học tiếng Anh của mình nhé!

Kiến thức cơ bản về mệnh đề quan hệ bạn nên biết

1.Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cách dùng participle phrases (V-ing phrase)

Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động (active), ta dùng present participle phrase thay cho mệnh đề đó.

– People who buy lottery tickets are often found at bingo.

– The man buying lottery tickets are often found at bingo

2.Rút gọn bằng to-infinitive

Cách rút gọn mệnh đề quan hệ này bao gồm nhiều chỉ dẫn, nhiều trường hợp, hãy chú ý tới những trường hợp sau:

– Dùng khi danh từ đứng trước có các chữ sau đây bổ nghĩa: the only, the first, the second,… the last, so sánh nhất, mục đích…

Tom is the last person who enters the room.

Chuyển thành: Tom is the last person to enter the room

– Động từ là HAVE/HAD

I have many homework that I must do.

Chuyển thành: I have many homework to do.

– Đầu câu có HERE (BE),THERE (BE)

There are six letters which have to be written today.

Chuyển thành: There are six letters to be written today.

– Nếu chủ từ 2 mệnh đề khác nhau thì thêm cụm “for sb” trước “to inf”.

We have some picture books that children can read.

Chuyển thành: We have some picture books for children to read.

– Tuy nhiên nếu chủ từ đó là đại từ có nghĩa chung chung như we, you, everyone…. thì có thể không cần ghi ra.

Studying abroad is the wonderful thing that we must think about

Chuyển thành: Studying abroad is the wonderful (for us) to think about.

– Nếu trước relative pronoun có giới từ thì phải đem xuống cuối câu.

We have a peg on which we can hang our coat.

Chuyển thành: We have a peg to hang our coat on.

Kiến thức cơ bản về mệnh đề quan hệ bạn nên biết 1

3.Mệnh đề tính từ thành tính từ ghép

Rút gọn mệnh đề thành một tính từ ghép ta tìm trong mệnh đề một số đếm và danh từ đi sau nó, sau đó ta để chúng kế nhau và thêm dấu gạch nối ở giữa. Đem tính từ ghép đó ra trước danh từ đứng truớc who, which…- những phần còn lại bỏ hết.

4.Rút gọn bằng cách dùng past participle phrase (V-ed phrase)

Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động (passive) ta dùng past participle phrase.

– The car which is left on the street is broken.

– The car left on the street is broken.

5.Mệnh đề tính từ có dạng be và tính từ/cụm tính từ: Có 2 công thức rút gọn

– Công thức 1: Bỏ who, which…to be -> giữ nguyên tính từ phía sau.

Điều kiện 1: Nếu phía trước that là đại từ phiếm chỉ như something, anything, anybody… ví dụ:

There must be something that is wrong.

Chuyển thành: There must be something wrong.

Điều kiện 2: Có dấu phẩy phía trước và phải có từ 2 tính từ trở lên, ví dụ:

My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house.

Chuyển thành: My grandmother, old and sick, never goes out of the house.

– Công thức 2: Những trường hợp còn lại ta đem tính từ lên trước danh từ, Ví dụ:

My grandmother, who is sick, never goes out of the house.

Chuyển thành: My sick grandmother never goes out of the house.

Đó là những nội dung học tiếng Anh với các mệnh đề quan hệ mà các bạn nên lưu ý và nắm vững. Những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh này rất cần thiết cho quá trình học tiếng Anh của các bạn. Ngữ pháp tiếng Anh là nhân tố quan trọng giúp các bạn đạt điểm cao cũng như nắm được cội nguồn của ngôn ngữ. Hãy ghi lại để có thể học tiếng Anh hiệu quả nhất nhé!