Những động từ không dùng với thì tiếp diễn trong tiếng Anh

Rate this post

Thì tiếp diễn trong tiếng Anh là một trong những thì thường gặp trong cả giao tiếp cũng như các bài thi. Việc chia động từ theo thì phù hợp phải dựa vào nhiều yếu tố như ngữ cảnh, dấu hiệu nhận biết. Có rất nhiều động từ có thể sử dụng ở thì này nhưng lại không thể sử dụng ở thì khác. Dưới đây là những động từ không dùng với thì tiếp diễn trong tiếng Anh mà bạn nên nắm được.

Những động từ không dùng với thì tiếp diễn trong tiếng Anh

Những động từ không dùng với thì tiếp diễn trong tiếng Anh

Tổng hợp những động từ không dùng với thì tiếp diễn trong tiếng Anh

Động từ to be khi nói về một trạng thái

Ex:

– He is very witty

– That is a naughty child

Động từ to have khi chỉ sự sở hữu

Ex:

– They have two daughters

– She has a book

Những động từ chỉ về cảm giác

Như: to see, to hear, to feel, to taste, to smell

Ex:

– It smells wonderful

Những động từ không dùng với thì tiếp diễn trong tiếng Anh

Các động từ liên quan đến cảm giác không dùng trong thì tiếp diễn

Những động từ liên quan đến nhận thức

– like (muốn)

– love (yêu)

– hate (ghét)

– want (muốn)

– need (cần)

– prefer (thích hơn)

– know (biết)

– realize (nhận ra)

– suppose (giả sử)

– mean (có nghĩa, ý)

– understand (hiểu)

– believe (tin tưởng)

– remember (nhớ)

– belong (thuộc về)

– contain (chứa đựng)

– consist (gồm có)

– depend (phụ thuộc)

– seem (có vẻ)

Trên đây là những động từ không sử dụng ở thì tiếp diễn và không chia động từ ở dạng tiếp diễn trong quá trình sử dụng. Các bạn nên lưu lại những động từ này để tránh tình trạng nhầm lẫn khi học tiếng Anh nhé.