Articles Posted in the " Giao tiếp cơ bản " Category

  • 30 cách nói xin lỗi bằng tiếng Anh

    Trong tiếng Anh có rất nhiều cách nói xin lỗi khác nhau, tùy vào từng đối tượng cũng như sắc thái biểu cảm của người nói. Sau đây là 30 cách nói xin lỗi bằng tiếng Anh giúp bạn tham khảo để áp dụng vào tiếng Anh giao tiếp hàng ngày. Mẫu câu tiếng Anh […]