Articles Posted in the " Giao tiếp thông dụng " Category

  • Mẫu câu tiếng Anh biểu dương thông dụng trong công sở

    Trong áp lực của công việc hàng ngày, đôi khi những lời biểu dương sẽ giúp động viên và khích lệ tinh thần cho nhân viên. Trong tiếng Anh những mẫu câu biểu dương được nói như thế nào. Sau đây là những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng dùng trong công sở […]
  • Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng trong nhà hàng

    Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng dùng trong nhà hàng thường áp dụng theo từng tình huống cụ thể là gì. Sau đây là những mẫu câu cơ bản mà bạn có thể tham khảo để nâng cao khả năng giao tiếp của mình nhé. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng […]


  • Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng khi gặp đối tác

    Những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng rất thường dùng trong giao tiếp hàng ngày. Nắm được những mẫu câu này sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh hàng ngày trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Sau đây là những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp […]