Vị trí của trạng từ tần suất trong tiếng Anh

Rate this post

Trạng từ tần suất hay còn gọi là Adverb of frequency dùng để diễn tả mức độ của hành động. Trạng từ tần suất dùng để nhấn mạnh hành động mức độ thường xuyên và thường dùng để trả lời cho câu hỏi How often. Vậy bạn đã biết cách đặt trạng từ chỉ tần suất đúng trong câu chưa. Dưới đây là vị trí của trạng từ tần suất trong tiếng Anh chắc chắn sẽ bổ ích cho các bạn khi học đó.

Vị trí của trạng từ tần suất trong tiếng Anh

Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh nằm ở vị trí nào trong câu?

Vị trí của trạng từ tần suất trong tiếng Anh

– Always: Luôn luôn

– Usually: Thường xuyên

– Nomally, Generally: Thông thường, thường lệ

– Often, Frequently: Thường thường

– Sometimes: Đôi khi, đôi lúc

– Occasionally: Thỉnh thoảng

– Hardly ever: Hầu như không bao giờ

– Rarely: Hiếm khi

– Never: Không bao giờ

Vị trí của trạng từ tần suất trong tiếng Anh

Cách sử dụng trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh

Vị trí của động từ chỉ tần suất:

Đứng sau động từ TOBE

Ex:

He is always modest about his achievements. (Anh ta luôn khiêm tốn về những thành tựu của mình).

Đứng trước động từ thường:

Ex:

– I continually have to remind him of his family. (Tôi phải liên tục nhắc anh ta nhớ đến gia đình.)

– He sometimes writes to me. (Thỉnh thoảng anh ta có viết thư cho tôi.)

Đứng giữa trợ động từ và động từ chính

Ex:

– I have never been abroad. (Tôi chưa bao giờ ra nước ngoài.)

– You should always check your oil before starting. (Bạn luôn luôn nên kiểm tra dầu nhớt trước khi khởi hành.)

Nếu muốn nhấn mạnh có thể sử dụng ở đầu câu hoặc cuối câu.

Ex:

– The teacher gives us an assignment usually.

– Usually the teacher gives us an assignment. (Thầy giáo thường ra bài tập cho chúng tôi.)

Đứng sau động từ tobe, đứng trước động từ thường và đứng giữa động từ chính với động từ thường là vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh. Các bạn nên nắm được ba ý chính này để nắm được chủ điểm ngữ pháp cơ bản cũng như vận dụng vào giao tiếp và bài tập tốt hơn.